SEO optimizacija, tekst i fotografsko pamćenje

SEO optimizacija i pisanje tekstova:
Možda nismo ni primetili kako su algloritmi koji prepoznaju i rangiraju sadržaj sada pametniji, a posetioci na sajtu sve vizualniji