Implementacija digitalnog poslovnog modela

Implementacija digitalnog poslovnog modela, postala je primarna u savremenom svetu poslovnosti. Ovakvo rešenje zapravo zadovoljava potrebe ili rešava određene probleme. Kao osnovna stvar kod ovog poslovnog modela jeste savšeno uređen koncept koji vas vodi do kupaca i uvida- Jesu li oni zadovoljni sa vašom ponudom?

Digitalni poslovni koncept morada imati fokus na kvalitetne aspekte svoga poslovanja, time ona zapravo uči od kupaca šta je primarno, a šta je zanemareno. Kada se dođe do te polazne tačke mogu se izlačiti određena rešenja, koja se kasnije razvijaju i implementiraju u poslovanje kompanije.

Dok se ovaj koncept sprovodi u delo, mora se imati jasan cilj koji sužava tržište i identifikuje kupce koji imaju određen problem prilikom kupovine određenog proizvoda ili usluge. Kada se to ustanovi imamo osnovni cilj a to je kompanijska zainteresovanost za rešenje.

Kada dođemo do rešenja, moramo se postaviti na mesto kupca i posmatrati sve iz njegove perspektive. Moramo napomenuti da je u ovom poduhvatu potreban pravi pristup. Bez imalo emotivnog ili poslovnog ugla sagledavanja, već potpuno objektivno poput prosečnog kupca. Naravno uzmimo u obzir i to da se kupac ne suočava samo sa našom ponudom, već i na to da se kupac dvoumi i kod konkurencije.

Korak – Kada sagledavate uspeh jednog vašeg proizvoda na tržištu morate pogledati i sav poslovni model u celini. Uključite tu i vašu uslugu, proizvod i sve njegove karakteristike. Naravno imajte na umu da ste na digitalnom područiju koje uključuje sve od SEO optimizacije pa do moderno obrađene fotografije.

Korak – Direktna interakcija sa kupcima. Statistika govori da je svim globalnim kupcima problem kupovina preko interneta koja ima škrte opise proizvoda a sajt im manjka sa informacijama. Sprečite i sprečite taj problem sa dobrim opisima i dobro napisanim tekstovima, blogovima ili postovima.

Korak – Mnoge kompanije smatraju da je teško doći do ključnog aspekta koji im koči poslovnost i da je nemoguće definisati želje kupca. Ako izučite konkurenciju i pogledate njihov način plasmana na primer i uskladite ga sa svojim inovativnim saznanjima… Uspeh zaista neće izostati.

Korak – Faza isporuke vrednosti. Morate imati na umu šta god radite na digitalnim mrežama i veb sajtovima se isplati. Ako ste uložili napor oko istraživanja tržišta. organik saobraćaj će napredovati. Kupcima će trebati određen mali period da to prepoznaju ali nakon toga će se sami saobraćaj umnožavati i biti trajniji na vašem sajtu.

Korak – Ako ste sve doveli u savršen plan i znate osnovne koncepte razmišljanja vaših kupaca možete krenuti u praćenje novih trendova. Imajte na umu da je 73% globalnih kupaca žali na oskudne opise i manjak komunikacije sa kompanijama. Neposredna komunikacija u digitalnoj fazi poslovanja se nadomešćuje opisima proizvoda, blog teksotvima i informacijama. I konstantnom inovativno ponudom koja ja pomešana sa marketinškim pozivom na akciju.

Ako sve ovo znamo ostaje nam samo da napredujemo.

Nikad ne donosite važnu odluku ako niste razmotrili barem dve mogućnosti izbora.Lee lacocca

Leave A Comment