Enterprise SEO: SEO za lokalno i globalno područije rada

Enterprise SEO ili SEO optimizacija za preduzeća, firme ili kompanije. SEO optimizacija može biti lokalna i globalna u zavisnosti koje su to namere i područije rada neke kompanije.

SEO optimizacija mora pratiti prvenstveno tok tržišta za koje se pozicionira sajt u datoj industriji, proizvodnji, prodaji ili nečem drugom. Kako područije rada svake kompanije može biti lokalno ili globalno, tako i SEO mora pratiti te tokove.

Lokalni SEO je vezan za određen grad, lokaciju, opštinu ili tržište. Ovo podrazumeva istraživanje tržišta na mikro nivou i zahteva ciljano delovanje ključnih reči na ljude iz datog mesta ili područija. Samim tim ključne reči biće usmerene na nivo lokalnog delovanja i mora se istražiti tržište kako bi se pozicioniranje ovakvog sajta dovelo na željenu normu.

Globalni SEO može biti usmeren na čitavu zemlju ili inostranstvo. Tako da ovakav SEO zahteva širu pretragu ključnih reči prilikom istraživanja tržišta. Kod lokalnog ili globalnog SEO razlika je u klučnim rečima koje su referali za njegovo pozicioniranje.

Zamislimo sajt koji radi za lokalno područije, na primer dostava brze hrane. Da li bi takvom sajtu išlo u prilog da bude pozicioniran za neki drugi grad ili mesto? Naravno da ne. Kao prvo to bi prvo značilo utrošak vremena za onog ko želi brzo da naruči hranu, a za onog čiji je sajt značilo bi da nije dobro urađen posao. Zamislite da se sajt iz Novog Sada za dostavu hrane dobro kotira u Beogradu a u Novom Sadu je ispod svoje konkurencije. Sajtovi ovakvog tipa zahtevaju ažuriranje i praćenje onoga što ljudi kucaju prilikom pretrage. Ovo su lokalni poslovi i zahtevaju istraživanje tržišta na lokalnom nivou.

Alate koje koristimo prilikom istraživanja tržišta trebamo iskoristiti i za ključne reči koje ćemo koristiti u pisanim tekstovima ili blogovima. Opcija blog će nam pomoći da dodatnim unosom ključnih reči, pozicioniramo iznova i iznova naš sajt. Samim tim sajtu povećavamo preglednost i broj ljudi koji su željni informacije se povećava svakodnevno.

Ako imamo sajt koji je prodajni i vezan za celu zemlju ili region ili možda portal sa nekim bitnim informacijama, na snagu stupa globalni SEO. Istraživanje tržišta, pisanje bloga i sami unos ključnih reči zavisiće od onoga što ljudi sa datog lokaliteta kucaju u svoje kompjutere kako bi dobili željeno.

Pošto nas algloritmovi koji pozicioniraju sajtove uvek iznenade, i jedan sajt koji je bio na vrhu prilikom promene uslova pretrage i algloritama može opasti sa rejtingom. Mi uvek predlažemo ovakav način istraživanja tržišta pa tek onda unos relevantnih ključnih reči i podataka.

Ovakvim pristupom vi dobijate:

  • Zadržavanje veće vrednosti SEO
  • Povećavate broj pretraživanja čak i bez spoljnih veza linkova koji vode ka vama
  • Maksimalno se iskorišćava domet sajta ravnomernom preraspodelom veza
  • Pomaže prilikom plasiranja informativnog sadržaja i povećanju pregleda
  • Izbacuje i manje relevantne ključne reči kao povoljne na osnovu kvaliteta sadržaja

Ako imate neke nedoumice možete slobodno kontaktirati nas. Mi smo tu da napravimo uslove za vaše nove poslove.

Leave A Comment